zakladkaBanner

Czym są wrodzone dystrofie siatkówki?

Dziedziczne dystrofie siatkówki są grupą chorób powodujących postępujące zaburzenie wzroku aż do utraty go. Są główną przyczyną dziedziczonej ślepoty. Są również drugą najczęstszą przyczyną problemów z ostrością wzroku u dzieci. Dziedziczne dystrofie siatkówki dotykają 1 na 1500 – 2000 osób. Ze względu na rzadkość występowania, choroby te często nie mają opracowanych określonych kryteriów diagnozy i metod leczenia.

Na czym polega wrodzona dystrofia siatkówki?

Występuje wiele typów dystrofii siatkówki. Mają odmienną częstotliwość występowania, nasilenia objawów oraz różny wiek, w którym pojawiają się symptomy.

Choroba może być dziedziczona od obojga lub jednego rodzica. Może wystąpić u osoby w każdym wieku, jednak najczęściej diagnozowana jest u dzieci i młodych dorosłych. Na początku dziecko może nie wykazywać żadnych nieprawidłowości, dopiero z czasem mogą zacząć się pojawiać takie objawy jak potykanie się, unikanie ciemnych miejsc, niedostrzeganie szczegółów, trudność widzenia w jasnym świetle, oczopląs czy nierozróżnianie kolorów. Gdy rodzice zobaczą u dziecka symptomy tego typu, powinni jak najszybciej udać się na badania. Zapraszamy do naszego gabinetu okulistycznego w Krakowie. Wykonujemy dokładne badania w celu wykrycia powodów problemów ze wzrokiem u dzieci i dorosłych.

Czy wrodzoną dystrofię siatkówki można leczyć?

Leczenie wrodzonych dystrofii siatkówki nie zawsze jest możliwe. Terapię należy rozpocząć od wizyty u okulisty i diagnostyki genetycznej. Po diagnozie wprowadza się leczenie eksperymentalnymi terapiami genowymi. Terapie te są sposobem na kontrolowanie postępu choroby.

Do metod diagnostycznych zaliczane są testy pola widzenia i obrazowania siatkówki, elektroretinigram, optyczna tomografia koherentna i autofluoresencja.

Czym są wrodzone dystrofie siatkówki?