zakladkaBanner

Elementy diagnostyki okulistycznej

Standardowa wizyta u okulisty obejmuje zazwyczaj kilka różnych badań, dzięki którym lekarz może dokładnie ocenić nasz wzrok. Czasami okazuje się, że wyniki pozostawiają pewne wątpliwości i konieczne jest wykonanie kolejnych, bardziej specjalistycznych testów. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, na czym polegają najpopularniejsze badania.

Wywiad z pacjentem

Zanim lekarz rozpocznie badanie, najpierw przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem. Ustala m.in. to, czy pacjent zauważył u siebie problemy ze wzrokiem, jak ocenia swój ogólny stan zdrowia, czy w jego rodzinie zdarzały się choroby oczu oraz, czy choruje przewlekle np. na cukrzycę lub choroby serca.

Badanie wzroku

Podczas wizyty okulista zbada ostrość wzroku pacjenta. Badanie polega na odczytywaniu przez niego liter z tablicy Snella (w przypadku dzieci – prostych obrazków). Pacjent powinien do niego przystąpić bez okularów i szkieł kontaktowych. Jeśli okazuje się, że pacjent ma wadę wzroku, okulista dobiera soczewki próbne tak, by dokonać odpowiedniej korekcji. Często też zleca wykonanie kolejnych badań. Lekarz przejdzie następnie do badania pola widzenia, które można przeprowadzić na kilka sposobów. Najczęściej podczas badania pacjent patrzy przed siebie z zasłoniętym jednym okiem. Lekarz pokazuje mu określoną liczbę palców w tzw. obwodowym polu widzenia i pyta, ile z nich pacjent widzi. Kolejnym elementem diagnostyki jest skiaskopia, czyli badanie mające na celu ocenę, czy oko jest krótkowzroczne, nadwzroczne lub pojawia się astygmatyzm. Można je przeprowadzić przy pomocy specjalnego lusterka z otworem w środku.

Badanie refrakcji

Pacjenci są też diagnozowani przy pomocy refraktometru komputerowego. Refrakcja to zdolność przystosowania oka do patrzenia na przedmioty z bliska i z daleka. Urządzenie określa wadę wzroku, jednak wynik badania może być niemiarodajny bez przeprowadzenia diagnostyki opisanej powyżej.

Badanie przedniej części oka

Lekarz ocenia przednią część oka najpierw bez pomocy przyrządów, a następnie korzystając z lampy szczelinowej. Pacjent opiera brodę i czoło w wyznaczonym miejscu i patrzy się przed siebie. Dzięki lampie szczelinowej okulista może wykryć m.in. odklejanie się siatkówki i uszkodzenia rogówki.

Badanie dna oka

Badanie dna oka pozwala na wykrycie większości chorób oczu, w tym jaskry. Co ciekawe, dzięki niemu można ocenić stan zaawansowania innych chorób, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Przeprowadza się je przy pomocy oftalmoskopu. Pacjentom do badania często zakrapla się atropinę, która rozszerza źrenice.

Badanie ciśnienia oka

Badanie ciśnienia oka nazywa się tonometrią i przeprowadza je przy pomocy tonometru. Dawniej podczas badania konieczne było dotknięcie urządzeniem gałki ocznej, obecnie jednak stosuje się urządzenia bezdotykowe, oko nie wymaga więc podania znieczulenia. Ciśnienie wewnątrzgałkowe wynoszące 28-30 mm Hg zwykle wskazuje na chorobę.

Elementy diagnostyki okulistycznej